Bildet: Barn og unge prøver bueskyting under fjorårets folkehelseuke, under veiledning av Jan Harald Karlsen og Åke Olsen.

Kurset består av en teorikveld, og deretter tre treninger med praksis.

Jan Harald Karlsen er leder i Sørfold Bueklubb. Han ber interesserte ta kontakt for nærmere informasjon og påmelding: Telefon 905 91 375 eller e-post
jan-harald.karlsen@elkem.no

Karlsen forteller at kurset passer for både barn og voksne. Nedre aldersgrense er 10 år, men barn under 12 år må ha en foresatt med seg.