Utenom åpningstid kan du henvende deg til NAV kundesenter, tlf. 55 55 33 33.

Vi vil samtidig minne om selvebtejeningsløsninger og nyttig informasjon på nett:

NAV