På bedriftsbesøk hos Elkem Salten

F.v.: Alaa Alyasin, Wael Jemmo, Abdurrahman Ali, Maha Ramo, Sallah Eddin, Gøran Olsen (lærer VO), Mansour Ali, Rune Olsen (HR -sjef). Foto: Ermin Krehic.

Lærer om norske samfunnsforhold

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud for nyankomne flyktninger.

Målet er at de skal lære seg norsk, og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer vanligvis 2 år.

Og det er ikke bare det norske språket det undervises i. Det er også viktig å lære om norske samfunnsforhold.

Bedriftsbesøk er en del av dette. Tidligere har deltakerne på Sørfolds introduksjonsprogram vært på Omya Hustadmarmor.

Nå var det Elkem Salten som sto for tur. Også der ble de tatt godt i mot.

Elkem Salten vil ta i mot deltakere på språkpraksis

–  Personalsjef Rune Olsen var en fantastisk vert, foteller Ermin Krehic, som er flyktningkoordinator i Sørfold kommune.

–  Etter en kort presentasjon av produksjonen, tok han deltakerne med på omvisning og svarte tålmodig på alle spørsmål som ble stilt underveis.

Vi fikk kjennskap til de strenge sikkerhetsrutinene i bedriften og kravene som stilles til ansatte, sier Krehic.

Han forteller også at Elkem Salten er villig til å ta i mot deltakere på språkpraksis, etter at de har oppnådd et visst nivå i norsken, slik at de kan forstå og forholde seg til de strenge sikkerhetskravene.

Både flyktningekoordinatoren og deltakerne setter stor pris på dette