BIldet: Røsvik kirkegård.

Ordensregler for gravplassene er en del av vedtektene. På gravplassene skal det være ro og orden.

De nye vedtektene ble vedtatt i Sørfold kirkelige fellesråd 25. april i år, og godkjent av bispedømmerådet 2. oktober.

I medhold av forvaltningsloven skal de kunngjøres, og dette gjøres herved:

Gravplassvedtekter for Sørfold