F.v. Rita Rønnebu, Randi Langø og Grethe Caroline Angler Johansen er nye ledere i Sørfold kommune.

Jobbet på sykehjem som 16-åring

26-årige Grethe Caroline var bare 16 år da hun jobbet på sykehjem for første gang, som ung arbeidstaker. Dette var i Saltdal, der hun kommer fra. Senere var hun innom hjemmetjenesten i Saltdal kommune.

Etter fullført bachelor i sykepleie fikk hun vikarjobb i hjemmetjenesten og på legekontor i Fauske kommune, og i 2015 ble hun fast ansatt i hjemmetjenesten, fortsatt i Fauske kommune.

Der ble hun fram til i høst, da hun søkte på jobben som avdelingsleder ved Sørfold eldresenter og fikk den.

– Jeg liker nye utfordringer og synes det er interessant å se litt nærmere på den administrative delen av sykepleiefaget, ser Grethe Caroline, som tiltrådte i begynnelsen av oktober.

Videreutdanning i velferdsteknologi

Randi Louise Langø (49) er også nytilsatt avdelingsleder i omsorgstjenesten, men med ansvar for hjemmetjeneste.

Randi tok sykepleieutdanning ved Høgskolen i Østfold og fikk jobb som sykepleier ved Sørfold sykehjem i 2003. Og har jobbet der fram til i september i år, da hun tiltråde sin nye avdelingslederjobb. Dermed skiftet hun beite fra institusjonsomsorg til hjemmetjeneste, men fortsatt i Sørfold kommune.

Tidligere i år ble hun ferdig med videreutdanning i velferdsteknologi. Dette blir nyttig i jobben i hjemmetjenesten.

Randi har også vært plasstillitsvalgt for Fagforbundet de fire siste årene.

Ny rektor med solid bakgrunn

Den tredje kvinnen som nylig har tiltrådt som leder i Sørfold kommune er Rita Rønnebu (56), som er ny rektor ved Straumen skole

Hun er utdannet allmennlærer og spesialpedagog, med videreutdanning i flere skolefag. I tillegg har hun Rektorutdanningen samt organsisasjon og ledelse i fagkretsen.

Rita jobbet i mange år som lærer ved samme skole som hun nå leder. I tillegg har hun vært fagleder oppvekst i Sørfold kommune.

Den nye rektoren er bosatt på Kvarv, men er opprinnelig fra Rognan. Der har hun også undervist ved videregående skole de siste årene. Nå ser hun fram til en arbeidshverdag med atskillig kortere vei til jobb.

–  Sammen med de ansatte håper jeg å være en del av en skole som skaper et godt læringsmiljø for elevene, i samarbeid med de foresatte, sier Rita Rønnebu.