Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen opplyser at kommunen har kunngjort ledig stilling som fastlege med søknadsfrist 30. april.

I påvente av fast ansettelse må kommunen basere seg på korttidsavtaler via vikarbyrå, og det er inngått avtale med to leger foreløpig.

–Dette er erfarne leger som har arbeidet både som fastleger og ved sykehus, sier Bernhardsen.

Det skal være to leger tilgjengelig stort sett hele tiden.

Men i perioder blir det kanskje bare én.

–Dette er ikke uvanlig. Slik var det også i 2017, sier Lisbeth Bernhardsen.

Magnus Myntevik vikarierer som kommuneoverlege, og han vil sikre at de nye legene blir kjent med kontoret og rutinene. Fra høsten av kommer det også to nye turnusleger.