Bildet: De nye omsorgsboligene har fin og sentral beliggenhet

Boligene tildeles eldre personer med nedsatt funksjonsevne og behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Omsorgsboliger kan også tildeles søkere som har vesentlig nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og derfor ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.

Hjemmetjenester, dagtilbud og anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd og vurdert før en kan tildeles omsorgbolig.

Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å administrere sitt dagligliv.

Kommunestyret vedtar kriterier for tildeling av omsorgsbolig i møte den 23. mai. De nye kriteriene vil bli lagt til grunn ved tildelingen.

Det er to typer leiligheter: 7 små beregnet for enslige med ett soverom, ca. 54 m2, og 3 store som er beregnet for ektepar, ca. 70 m2. Alle leilighetene er universelt utformet. Leilighetene har komfyr og oppvaskmaskin. Bygget er tilrettelagt med fellesareal og ladestasjon for el. kjøretøy, rullestol osv.

Søknader behandles første gang i løpet av juni. Deretter blir det fortløpende tildeling. Søknad sendes: Sørfold kommune, tildelingskontoret, 8226 Straumen.

Søknadsskjema  (Dette benyttes for en rekke tjenester, du krysser av for omsorgsbolig i skjemaet)

Søknadsskjema kan også fås på servicekontoret, Rådhuset, tlf. 75 68 50 00.