Graving

Graving krever tillatelse

Alt arbeid som utføres under bakken (graving, boring, gjerdepåler og lignende) skal meldes Sørfold kommunes servicekontor.

Kommunestyret har i møte 27 februar 2017 vedtatt gebyr for 2017 for behandling av gravemeldinger til Kr. 1800,- pr utstedt gravemelding. Vedtaket er iverksatt.

Oppdragsgiver plikter å innhente alle nødvendige godkjennelser slik som byggesaksbehandling eller teknisk godkjenning før det søkes om gravetillatelse.

Ved graving i vei skal det i tillegg utarbeides varslingsplan som må godkjennes før oppstart av arbeidet.

Hensikten med gravetillatelse er å informere om kabler og rørledninger som finnes i grunnen, om regler som gjelder for igjenfylling, reasfaltering etc., samt at arbeidet blir utført med tilstrekkelig sikkerhetstiltak og i henhold til gjeldene retningslinjer for slike arbeider.

Ansvarshavende plikter å sette seg inn i øvrige
regler som gjelder for graving i Sørfold kommune.

Gravemeldingen fylles ut digitalt. Det kreves bekreftelse fra både oppdragsgiver/fakturamottaker og utførende part samt kart og annen påkrevd dokumentasjon, mangler dette vil ikke gravemeldingen bli behandlet.

Graving tillates normalt ikke de 3 første årene etter asfaltering. Graving uten tillatelse kan medføre erstatningsansvar.

Kontakt servicekontoret i Sørfold kommune dersom du trenger mer veiledning eller informasjon.

Gravemeldinger har prioritet i kommunen, og behandles fortløpende. Du vil normalt få svar innen en uke.

Sørfold kommune arbeider for å øke selvbetjeningsmulighetene for innbyggerne, og har innført elektronisk skjema for denne tjenesten:

Skjema gravemelding

Vi sørger for at skjemaet blir sendt til stedlig kraftlag, samt andre som kan ha kabler i området. Sammen med skjemaet må det vedlegges et kart som viser hvor graving skal foregå.

Kart

Det må sendes egen gravemelding til Geomatikk for påvisning av ledningsnettet til Telenor, Canal Digital og flere andre netteiere:

Geomatikk, gravemelding

Kryssing av fylkesveg/riksveg krever egen tillatelse

For kryssing av fylkesveg/riksveg, nærmere enn 50 meter, kreves egen tillatelse. Eier av tiltaket kontakter Statens vegvesen for å avklare hvilke tillatelser som gis. Send forespørsel til :

firmapost-nord@vegvesen.no

 eller ring 06640.

Når gravemelding er behandlet, får graver tilbakemelding om hvorvidt det fins kabler for strøm eller kommunale vann- og kloakkledninger i graveområdet.

Det kan være behov for at stedlig kraftlag, andre aktører, eller kommunen kommer til gravestedet for å påvise kabler eller rørledninger.

Ta vare på referansenummeret

Søknaden registreres automatisk hos oss. Du vil få et referansenummer etter registrering. Det er greit å ta vare på nummeret som en kvittering. Ved henvendelse til kommunen kan du vise til referansenummeret.

Kontaktinformasjon

  • Kontaktenhet: Servicekontoret
  • Leder: Lillian Martinussen
  • Telefon: 75 68 50 00
  • Telefaks: 75 68 50 01
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: Rådhuset 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 09.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 09.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)