Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare til 19. januar, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

Pressemelding fra Regjeringen

Kriseledelsen i Sørfold kommune hadde møte 3. januar i forbindelse med Regjeringens pressekonferanse, og følgende lokale bestemmelser gjelder i Sørfold kommune fram til 19. januar 2021:

  • Stopp i all organisert aktivitet som foregår innendørs. Utendørs aktivitet kan gjennomføres, forutsatt at man holder forskriftsmessig avstand
  • Servicekontoret er stengt for publikum og besøkende, men er tilgjengelig på telefon m.m.
  • Biblioteket har ikke åpen dør, men er betjent i åpningstiden, der bøker og annet kan leveres og hentes etter avtale
  • Hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som kan ha det

Vedr. Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter:

  • Besøksforbud, men med unntak for beboere som er i livets siste fase.

I tråd med Regjeringens retningslinjer er ungdomsskolene over på rødt nivå.

Når det gjelder legekontoret viser vi vil egen artikkel:

Kun øyeblikkelig hjelp

Tiltakene omfatter ikke helsestasjonen og NAV/barnevern, som har samme tilbud som tidligere.

NB! Helsestasjon for ungdom fortsetter som før annehver torsdag kl. 16.00-17.30 kl. 16.00-17.30 på helsestasjonen: 14.januar, 28. januar osv..

Se også:

Tilgjengelig på telefon