Sau på fjellbeite

Sau på fjellbeite.

Viktig dokument

Sørfold kommune har  utarbeidet nye tiltaksstrategier for kulturlandskap og miljø, samt for skog og klima for perioden 2014 – 2017. Bakgrunnen for dette er at de kommunale tiltaksstrategiene skal forankres i nytt Regionalt miljøprogram for jordbruket og nytt Regionalt skog- og klimaprogram, som begge ble vedtatt av Fylkesmannen i Nordland i 2013.

Fylkesmannen viser til at kommunens tiltaksstrategier er et viktig dokument ved fordeling av midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Landbrukets organisasjoner har medvirket

Sørfold kommune sine nye tiltaksstrategier for kulturlandskap og miljø og for skog og klima for årene 2014 – 2017, er utarbeidet i samråd med to av landbrukets organisasjoner, Fauske og Sørfold Bondelag og Fauske og Sørfold Bonde og Småbrukarlag. Tiltaksstrategiene er også oversendt Allskog sitt lokallag til uttalelse.

Strategiene vil danne grunnlag for kommunens prioriteringer i forvaltning av landbruket, og prioriteringer ved tildeling av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Midlene vil bli utlyst med søknadsfrist i begynnelsen av mai.

Her er selve strategiene, som ble vedtatt i plan – og ressursutvalget 26. februar:

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket (pdf)