Unni Giftstad, Tom Cato Karlsen og Lars Evjenth på pressekonferanse 18. desember

Brede smil på pressekonferanse i Sørfold 18. desember: Strategisjef Unni M. Gifstad, Statens vegvesen Region nord, statssekretær Tom Cato Karlsen og Sørfold-ordfører Lars Kristian Hansen Evjenth. Foto: Statens Vegvesen/Kari Karstensen.

Rask beslutning

–   Vi er glad for at regjeringen har tatt en rask beslutning i tråd med våre anbefalinger. Nå skal vi sørge for fortsatt effektiv planlegging. Dersom Stortinget vedtar finansiering, kan byggestart skje i 2018, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Fornøyd og glad ordfører

Ordfører i Sørfold Lars Evjenth er også svært fornøyd.

–  Dette er i tråd med kommunestyrets anbefaling, og en flott julegave, sier han.

Kutter avstander i nord

Fredag 18. desember kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at regjeringen går inn for en omlegging og opprusting av E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, som innebærer at det skal bygges helt nye tunneler på strekningen.

Den første delen av strekningen vil i hovedsak følge dagens trasé. Deretter vil den nye vegen krysse Leirfjorden på en 860 meter lang bru, før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonnådalen og nordover til Mørsvikbotn.

Den nye vegen vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6, og reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med inntil 25 minutter.

Les mer om saken, med link til pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet, på nettsidene til

Statens Vegvesen