Byggestøtte

Sørfold kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging, og alle som bygger sin første bolig får 150.000 kroner.

De nye tomtene har fin og sentral beliggenhet og er markert på dette kartet.

Kart over nye tomter Slettliveien

Det er også satt av 400.000 kroner til tilrettelegging av tomter i Elgveien/Mateveien.

Også her får man flott utsikt og turområder rett utenfor døra (bildet under). Samtidig ligger skole og barnehage i gangavstand.

Tomter med utsikt

Mange byggeklare tomter

De nye tomtene må opparbeides. Men det finnes også mange som er byggeklare, med vei, vann og kloakk i umiddelbar nærhet:

  • Askveien 3-4 tomter
  • Skogveien 2 tomter
  • Lenningveien/Hopengveien/Rønnliveien 12 tomter
  • Sørfjordmo 6 tomter
  • Røsvik boligfelt 6 tomter