I mai la Regjeringen frem en krisepakke til kommunene som følge av covid-19. En del av pakken var øremerktet tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg.

Føringene som fulgte med tilskuddet var at midlene skal brukes til til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og anlegg.

Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg og nyanlegg og til tiltak for tilrettelegging for besøk i sykehjem.

Kommunestyret behandlet saken 16. juni i forbindelse med budsjettregulering, og vedtok følgende prioritering av prosjekter: Strømforsyning Straumen barnehage, vinduer Rådhus og universell utforming inngang kirkebygg.

Per Reffhaug, som har sendt oss bildet, forteller at behovet for oppgradering av inngangen til Mørsvikbotn kapell var stort.

–Betongen gikk i oppløsning, og dette førte til store hull som kunne være farlig for eldre føtter, sier han.

Nå er han svært fornøyd med resultatet.

Førstkommende søndag (29. november) er 1. søndag i advent. Da er det lysmesse i Mørsvikbotn kapell kl. 17.00.