Ingen skal mobbes

–Visjonen vår er «et godt barndomsminne». Den innebærer at alle barn skal bli sett, hørt og møtt.

De skal oppleve tilhørighet til fellesskapet og få anerkjennelse for den de er ut fra sine egne forutsetninger. Ingen skal oppleve krenkelser, utenforskap eller mobbing.

Dette er sakset fra Straumen barnehages plan for barnehageåret 2021/2022, som du kan lese her:

Årsplan Straumen barnehage

Skoler og barnehager kan drive på grønt nivå i trafikklysmodellen. Dette innebærer at man ikke trenger å dele inn i kohorter, dermed er det lettere å finne fleksible løsninger for organisering av dagene.

Fra oppstart 23. august åpner Straumen barnehage kl. 06.40. Dette er en utvidelse med 5 minutter i forhold til forrige barnehageår.