Bildet: Elever på kulturskolens tilbud lyd – og sceneproduksjon og lærer Andreas K. Berger. Foto: Saltenposten.

Ledige plasser på gruppetilbud

NB! Det er ledig plasser på kulturskolens gruppetilbud lyd/sceneproduksjon og dans.

På lyd- og sceneproduksjon vil du lære hvordan mikrofoner fungerer, hvordan man kan mikse lyd, og hvordan man styrer og kobler lys.

Du får også jobbe med filmproduksjon og streaming i forbindelse med UKM. (Ung Kultur Møtes)

 • Lærer: Andreas Kopland Berger.

På dans jobber vi fram spennende koreografi til prosjekter. Vi lærer forskjellige stilarter og teknikker innen dans -  fra hiphop til moderne og klassisk ballett.

 • Lærer: Anna Karolina Repnik.

Her er link til påmelding:

Søknad om kulturskoleplass.

Når det gjelder instrumenter og sang, er plassene fylt opp, men dette kan endre seg når elevene takker ja eller nei til tilbudt plass. Dermed kan man fortsatt sette seg på venteliste selv om den ordinære fristen har utløpt.

Foresatte får innloggingsinfo tilsendt før skolestart

Det nye programmet heter Speedadmin.

Alle elever og foresatte får tilgang til dette systemet via nettet. Her vil man finne all informasjon som gjelder kulturskolen.

Før oppstart til høsten vil foresatte få tilsendt lenke til innlogging.

Elevens brukernavn er fødselsdatoen: ddmmåå

Elevens passord blir tilsendt på e-post til til dere i løpet av høsten. Det er viktig at dere oppgir en e-postadresse som dere sjekker jevnlig.

I Speedadmin kan du:

 • Se hvilket fag du har
 • Se hvem som er din lærer
 • Se timeplanen din
 • Se hvor undervisningen er
 • Se informasjon om endringer i timeplanen
 • Se/endre kontaktinformasjon som kulturskolen har om deg
 • Se/endre kontaktinformasjon som kulturskolen har om foresatte
 • Se og delta i forum som finnes for ditt fag, dine grupper eller ensembler
 • Melde deg på nye fag
 • Melde deg ut av kulturskolen
 • Endre passord i Speedadmin
 • Se ferieplan
 • Lese elevnyheter
 • Se betalinger
 • Få informasjon om konserter o.l.

Alle får påminning om nye rutiner

Fra høsten av må du re-registrere deg årlig for å opprettholde plassen i kulturskolen.

Dette er en endring i forhold til tidligere, da plassen ble beholdt til den ble sagt opp skriftlig.

Alle vil få e-post med påminning om dette i god tid før fristen går ut, og informasjon om hvordan du gjør det.

Det går fortsatt an å ta kontakt med kulturskoleleder for å gjøre dette pr. telefon, dersom du synes det blir vanskelig.

Frist for nye søkere og for de som vil re-registrere seg eller melde seg ut, er 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.