Stig Elvebakk

Stig Elvebakk er vaktmester i Sørfold kommune, og nyvalgt hovedverneombud.

Skal ivareta arbeidstakernes interesser

Elvebakk overtar etter Roald Larsen, som har vært hovedverneombud i mange år.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det er de ansatte selv som velger vernemombud.

I virksomheter med flere verneombud skal det være et  hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid.

– Hvis en sak ikke kan løses på den enheten verneombudet representerer, må han eller hun løfte saken videre til hovedverneombudet, forklarer personalsjef Gunn Ellingsen.

–  I saker som angår de ansattte er hovedverneombud og rådmann på samme nivå, og de skal sammen prøve å finne løsninger, sier hun.

Er du ansatt i Sørfold komune og lurer på hvem som er verneombud på din arbeidsplass?

Her er en oppdatert oversikt over alle:

Verneombud i Sørfold kommune.

Les mer om verneombudenes rolle:

Hva er et verneombud?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker som berører de ansatte

Så har vi arbeidsmiljøutvalget, som ofte forkortes til AMU.

De som er med der, er rådmann, begge kommunalsjefer, en representant for bedriftshelsetjenesten (uten stemmerett) samt hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

–  Ledelsen av utvalget ligger annenhver periode hos en tillitsvalgt og en leder. Forrige periode var Gunnbjørg Olufsen leder i AMU, hun satt der i egenskap av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

Når det 29. februar skal velges nytt AMU, vil ledervervet tilfalle en av de administrative lederne, sier Ellingsen, som selv er fast sekretær for arbeidsmiljøutvalget.

Hva slags saker behandler AMU, og hvor kommer sakene fra?

–  Alle saker som berører de ansatte og deres arbeidsmiljø skal innom AMU. Det kan for eksempel være omorganisering og omstillingsprosesser, ombygging, nye bygg og renovering av lokaler, og alt som har med helse, miljø og sikkerhet (HMS) å gjøre, sier personalsjefen.

Hun minner om at enhver leder har et ansvar for at saker som skal behandles i AMU kommer seg dit. Dette foretas direkte gjennom kommunens sak/arkiv-system, ephorte.