Ser frem til å sette seg inn i oppgavene

Siri Evjenth (54) jobber på Straumen skole og er bosatt på Kvarv, men er opprinnelig fra Bodø.

For to år siden ble hun verneombud på Straumen skole. 

Nylig ble hun valgt til nytt hovedverneombud i Sørfold kommune, der hun overtar etter Stig Elvebakk.

Hun går til det nye vervet med en lærende innstilling.

 –  Jeg har gått kurs for verneombud og skal møte kommuneledelsen for dialog om samarbeid og hovedverneombudets oppgaver.  Og jeg ser frem til å sette meg inn i forholdene på de forskjellige arbeidsplassene og hva som rører seg der.

I tillegg har Stig Elvebakk lovt å sette meg inn i de konkrete oppgavene, sier Siri.

Et hovedverneombud skal være til hjelp og støtte for verneombudene på de enekelte arbeidsplassene. 

Helse, miljø og sikkerhet handler også om psykososialt arbeidsmiljø

–I forbindelse med dette blir det ofte mest fokus på vernerunder og fysisk arbeidsmiljø.  Mange glemmer at verneombudet også kan bistå i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan være vanskelig å gripe tak i, men er like viktig i HMS-arbeidet som det fysiske, sier det nyvalgte hovedverneombudet.

Hun er klar på at hun må våge å si fra når det trengs.

–  Men dette må skje på en ordentlig måte, sier Siri Evjenth.

Se også:

Hva er et verneombud?