Det nyvalgte klubbstyret består av: f.v. Tia Jemmo (14), Matilde Erica Pernille Hansen (13), Jenny Edvardsen Thuv, leder (15), Emma Randine Hansen (15) og Alva Åsbakk, nestleder (14).

Foto: Sveinar Aase.

Ønsker lokaler med ungdomspreg

På aktivitetsplanen framover står tur til klatrehallen på Mørkved og besøk på Fauske fritidssenter, der man blant annet kan spille bowling. I tillegg skal de kjøpe inn gaming-TV, PlayStation og andre spill.

Dette er utstyr som kan tas med og kobles opp flere steder. Slik må det være foreløpig, siden klubben ikke har egne og faste lokaler som de kan sette sitt preg på.

–Vi har forståelse for ungdommenes ønske om lokaler med ungdomspreg. Før det tidligere utleiebygget på Straumen ble revet, hadde ungdomsklubben kjempefine lokaler der, som kommunen leide. Da dette måtte gi plass for ny Coop-butikk, flyttet klubben noen meter over plassen til aktivitetshuset Bakeriet.

Men dette er et sambrukslokale, med de hensyn og begrensninger dette innebærer. Og oppslutningen begynte å synke betydelig, sier kultursjef Bente Braaten.

Derfor prøvde man ut et nytt konsept, nemlig åpen hall med aktivitet og kveldsmat i Sørfoldhallen.

–Dette fortsatte fram til koronastengningen. Nå er vi i gang med Heilt innafor, som skal være en inkluderende ramme omkring positiv aktivitet på og omkring Straumen skole. Men dette er et tidsbegrenset prosjekt, og vi trenger også noen pilarer som både kan videreføre prosjektets intensjoner og samtidig utgjøre et fast tilbud til ungdommen.

De er også tydelige selv på at de vil ha ungdomsklubb. Vi skal nå utrede ulike muligheter for faste lokaler til klubben, i samarbeid med klubbstyret.

–Inntil videre blir det klubbkvelder på Bakeriet, på fotballhytta, på skolen eller i Sørfoldhallen, avhengig av aktivitet og opplegg. Noen aktiviteter kan også være utendørs.

Har besøkt ungdomsklubben i Røsvik

–Deler av klubbstyret har besøkt Røsvik ungdomsklubb og sett med egne øyne hvor mye det betyr for trivsel og tilhørighet å ha lokaler som de selv har pusset opp og innredet. Det samme har Kjeller`n ungdomsklubb på Nordsia gjort, og de kan også vise til økt engasjement og oppslutning, sier kultursjefen.

Det nyvalgte styret har flere voksne støttespillere: Jørn Remlo som er ansatt som klubbleder for Straumen ungdomsklubb i 20% stilling, Sveinar Aase som er ungdomskoordinator i 30% og jobber mot hele kommunen og alle tre klubber, og som også er sekretær for ungdomsrådet og hjelper alle klubbene med å skrive gode søknader blant annet til Frifond, samt Lena P. Osnes, prosjektleder for Heilt innafor.