Rigging til UKM

Kulturskolen fortsetter sin satsing på unge arrangører, og har gleden av å presentere nyheten Lyd – og sceneproduksjon for neste skoleår. Det andre nye tilbudet er hiphop for gutter.

På bildet rigges det til Ungdommens Kulturmønstring

Nye tilbud fra skoleåret 2015/2016:

Gruppetilbud: Lyd – og Sceneproduksjon

 • Alder: fra 7. trinn og opp
 • Når: hver uke i 2 timer
 • Pris: (full pris, ikke gruppe)
 • Lærer: Ørjan Breivik Kines

Vi skal i dette kurset se på ulike oppgaver man ofte kommer innom når man skal jobbe som scenetekniker.

Som en grunnleggende rollefordeling har man gjerne lydtekniker, lystekniker, scenetekniker, backlinetekniker, riggere og Stage Manager.

Gruppen vil være en naturlig del av kulturskolens egne produksjoner.

Gruppetilbud: Hiphop - Gutter

 • Alder: 8-10 år
 • Tid: mandager kl 14:45 – 15:30
 • Sted: Straumen, speilsalen
 • Pris: Gruppe
 • Lærer: Karolina Repnik

Vi trenger minst 8 påmeldte gutter for å få dette tilbudet i gang.

Siden dette er første gang vi satser på dans for gutter, trenger vi å få en oversikt over hvor interessen er i befolkningen. Så dersom du ikke passer inn i denne aldersgruppen, men likevel ønsker å gå i ei guttegruppe med dansere er du velkommen til å søke.

Kulturskolen benytter elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema kulturskoleplass

Søknad kun ved ny eller endret plass

NB! Det er kun de som søker om ny eller endret plass i kulturskolen som skal sende inn skjemaet. Hvis ditt barn f. eks. går på piano i år og ønsker å fortsette med dette, trenger dere ikke å foreta dere noe som helst. Plassen gjelder til den sies opp skriftlig. E-postadresse til kulturskoleleder Ragnhild Hansen: rhh@sorfold.kommune.no.

1. mai er frist for oppsigelse

NB! For at kulturskolen skal kunne fordele ressursene for neste år, er det viktig at de som ønsker å si opp plassen gjør dette innen 1. mai.

I skoleåret 2015/ 2016 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Fløyte
 • Kreativt verksted
 • Gitar og bassgitar
 • Band
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Trommer
 • Messinginstrumenter
 • Dans
 • Hiphop for gutter. Nyhet!
 • Lyd – og sceneproduksjon. Nyhet!

Pris pr. skoleår 34 uker a 25 minutter for 2015:

 • Enkelttimer instrumenter/sang: Vårhalvåret: kr. 1.059, høsthalvåret kr. 917.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Dans, band eller kreativt verksted: Vårhalvåret kr. 535, høsthalvåret kr. 462.
  Det gis ikke moderasjon for gruppeundervisning.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.432, høsthalvåret kr. 1.245.

Nedre aldersgrense: Instrumenter/sang: Fra 3. klasse
Dans: Fra 2. klasse.

Ønsker du nærmere informasjon om tilbudet i kulturskolen? Ragnhild Hansen er kulturskoleleder.

Hun kan treffes på telefon  416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no