I samråd med Folkehelseinstituttet er følgende tiltak iverksatt:

  • Sykehjemmet holdes åpent for besøk, men besøk skal foregå på eget rom og med bruk av munnbind og avstand.
  • Alle besøk skal registreres.
  • Alle beboere på aktuell avdeling skal testes daglig i 5 dager.
  • Alle ansatte skal testes daglig før jobb i 5 dager.
  • Ansatte skal bruke munnbind ved kontakt med beboere og med hverandre dersom det ikke kan holdes en meter avstand.

Det er kommuneoverlege Nadezda Wessel som opplyser dette.

Oppdatering 25. februar:

Ett nytt smittetilfelle blant beboerne ble påvist 24. februar.

Dagen etter testet en ny beboer positivt. Vedkommende har ikke symptomer.