Bildet: Bente Paulsrud er en av de som svarer når du ringer til legekontoret.
IT-ansvarlig Knut Rudi konstaterer at den nye telefonløsningen fungerer.

– Med den nye løsningen bruker vi mobiltelefoner i stedet for fasttelefoner, og vi har to apparater i bruk.

Dette vil gjøre det lettere å komme gjennom, forklarer IT-ansvarlig Knut Rudi, som har koordinert installasjonen i samarbeid med Telenor.

Nummeret til legekontoret er som før: 75 68 51 40.

Når du ringer til legekontoret, vil du få opplest en meny med flere valg:

  • Øyeblikkelig hjelp i kontortiden
  • Legekontoret
  • Helsestasjonen
  • Psykisk helse, rus og miljø
  • Leder helse og velferd

Du taster et tall for å komme til ønsket tjeneste.

– Det nye telefonsystemet har også en programvare som er sentralbord. Ved hjelp av dette kan man sette over telefoner, og man kan se hvem som har ringt.  

Dermed blir du oppringt hvis du ikke kommer gjennom med en gang. Men det er viktig å presisere at dette gjelder hvis du ringer i telefontiden, sier Rudi.

Hvis du ringer utenom denne, får du opplest en beskjed som opplyser om telefontidene:

  • Mandag til torsdag kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.30
  • Fredag kl. 08.00-09.00

Det nye systemet ble satt i drift 12. april.

– Så langt ser det ut til at alt fungerer som det skal. Vi håper og tror at den nye løsningen totalt sett er en vesentlig forbedring i forhold til tidligere, sier IT-ansvarlig Knut Rudi.

Han minner også om at du kan bestille time på nett og i app via Pasientsky:

Sørfold kommunelegekontor

For øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid:

  • Ring legevakten på tlf. 116117
  • Er det akutt og står om liv: Ring 113