Ønsker spørreundersøkelse tilrettelagt for ungdom

På sakslisten til møte i ungdomsrådet 10. januar sto også reguleringsplan for oppgradering av fortau Søster Brits vei, som er på høring.

–Det bør være fotgjengerfelt like sør for krysset der Smiveien kommer ut i Søster Brits vei. Der er det mange som krysser veien til og fra skolen, sa Jenny Thuv under behandlingen.

Dette forslaget følger saken videre som et innspill fra ungdomsrådet.

Da de diskuterte IKT-reglement for grunnskolen, fremmet de forslag om at den enkelte skole og elevråd går sammen om å lage regler for mobilbruk i skoletiden for ungdomstrinnet.

Kommunens trainee Paulina Zvezdova var til stede på møtet. Hun jobber med kommuneplanens samfunnsdel, og orienterte om dette.

Nyvalgt leder i ungdomsrådet Maren-Andreá Engan ba om at det lages en tilpasset spørreundersøkelse for ungdom fra 5. trinn og oppover i arbeidet med samfunnsplanen.

Dette tar Paulina med seg videre.

Medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet 22

Sørfold ungdomsråd 2021-2023

Fra venstre: Marius Moen Mareliussen (Røsvik skole), Anna Stensland (vara, Røsvik skole), Maren-Andreá Engan (Nordsia oppvekstsenter, leder), Norah Helene Eilertsen (vara, Straumen skole), Paulo Vitor Rocha Pereira (Nordsia oppvekstsenter), Jenny Edvardsen Thuv, Miriam Elvira Reiss (begge Straumen skole.

Videre Fredrik Vikan Jonassen (foran, vara, Straumen skole), Sander Nikolai Johansen Maurdal (bak, vara, Straumen skole), Isak Sjøgård Pettersen (nestleder, Straumen skole) og Julian Furnes Kristiansen (Straumen skole).

Juliana Rebeca Leal Alves og Ingeborg Agate Normann (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Begge foto: Sveinar Aase.

Fordelte tilskuddsmidler

En fast årlig sak for ungdomsrådet er deres egen tilskuddspott på 25.000 kroner. Denne har kommunestyret gitt dem delegert myndighet til å fordele.

De kan også bruke den på fellestiltak eller arrangementer.

Siden koronasituasjonen legger en del begrensninger på aktivitetsmuligheter, valgte rådet å følge kommunedirektørens innstilling om å fordele midlene mellom de tre  kommunale ungdomsklubbene i kommunen, så blir det opp til klubbstyrene å bestemme hva som skal anskaffes.

Røsvik ungdomsklubb får 5.000 kroner. Det samme får Kjeller`n på Nordsida, mens Straumen ungdomsklubb som nettopp er i gang igjen etter en lang pause har større behov og får 15.000 kroner.