Hva gjør et ungdomsråd?

Ungdomsrådet har rett til å si sin mening i alle saker som gjelder ungdom i kommunen.

Ungdomsrådet skal få si ungdommenes mening om alle saker som handler om dem. Det skal de få si FØR voksne politikere bestemmer noe. Og før de bestemmer seg for noe, skal de få vite hva ungdommene mener.

For å si det enkelt:
«Ingenting om oss - uten oss!»

Ungdomsrådet kan se på mange ulike saker, for eksempel:

 •  kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 •  helsetilbud 
 • samferdsel og kollektivtilbud
 •  miljøsaker
 • kommunens økonomi

De kan også ta opp egne saker de mener politikerne bør behandle og gjøre noe med.

I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen
 • prøve å påvirke politikerne ved å si sin mening i avisen, sosiale medier osv

Litt om selve valget:

 • Vi trenger ungdommer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Sørfold.
   
 • Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å melde inn forslag om medlemmer til ungdomsrådet.
   
 • Ungdomsrådet går gjennom alle innkomne forslag og leverer en liste med 13 navn til kommunestyret. Det skal være 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
 • Ungdommene må fylle 13 i løpet av 2021 (født 2008).
 • De kan ikke være eldre enn 18 år når de blir valgt inn av kommunestyret.
 • Det må være både gutter og jenter og bør gjenspeile et mangfold av ungdom i kommunen.
   
 • Ungdommene må være fra Sørfold, men kan gå på videregående eller jobbe eller være lærling i annen kommune.
   
 • De kan også være utenfor skole eller arbeidsliv.
 • Medlemmene i rådet blir valgt for to år om gangen.
 • Det er ca 5-6 møter i året. Medlemmene får fri fra skolen til å delta i møte.
 • Ungdommene velger leder og nestleder selv.

Alle medlemmene får opplæring.

Sveinar Aase er sekretær og hjelper til med det meste, men har ikke stemmerett i ungdomsrådet.

Forslag til kandidater kan sendes til

sveinar.aase@sorfold.kommune.no