Vi håper at mange engasjerte ungdommer ønsker å stille, og inviterer nå elevråd og organisasjoner til å foreslå kandidater til ungdomsrådet!

Hva er ungdomsrådet?

Dette er en kjempefin arena for engasjerte ungdommer.  
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle kommunens saker som angår ungdom. I tillegg er dette en plattform for ungdom som ønsker å løfte saker de brenner for.  

Her kan ungdom være med og påvirke hvordan ungdom skal ha det i Sørfold.  
Politikerne skal ikke vedta noe som angår ungdom uten at ungdommene selv har fått anledning til å si sin mening. 

For ungdommene gjelder derfor: Ingenting om oss - uten oss!

Hvem - hva - hvordan:

  • Du kan være med fra det året du fyller 13. 
  • Du kan på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
  • Du velges inn for to år.
  • Du kan være borteboer.
  • Du må ikke gå på skole eller være i jobb.
  • Du får fri fra jobb og skole for å være med på møter
  • Du får hjelp av en ansvarlig voksen

Som medlem av ungdomsrådet, får du også muligheten til å reise og besøke og jobbe med annen samfunnsengasjert ungdom. 

Økonomi

Ungdomsrådet i Sørfold har egne midler, og kan bevilge midler til organisasjoner, idrettslag, fritidstilbud, korps og klubber som bidrar til å skape et enda bedre tilbud for ungdom i Sørfold.  
Hvert år har ungdomsrådet mulighet til å dele ut 25.000 kr. De to siste årene har pengene gått til Våkenatt og Pride.

Antall og prosedyre for valg

Ungdomsrådet består av sju medlemmer og fem varamedlemmer fra hele kommunen.

Alle organisasjoner som representerer ungdom kan foreslå kandidater.

Ungdomsrådet lager en liste basert på innkomne forslag. Dette listeforslaget sendes til kommunestyret som så velger nytt ungdomsråd.

Ungdomsrådet skal ha tilstrekkelig hjelp for å kunne løse sine oppgaver. Hos oss er det Sveinar Aase som er ungdomskoordinator. Han tar seg av alt det praktiske og hjelper ungdommene å bli hørt.

Forslag kan sendes til sveinar.aase@sorfold.kommune.no før 1. oktober 2023. 
 

Alt du trenger å vite om ungdomsråd, finner du her!

Du kan også se filmen her: