F.v. Elin Rønningen og Emilie Aspaas

F.v. biblioteksjef Elin Rønningen og klubbleder Emilie Aspaas er kolleger i enhet kultur, og samarbeider om tilbud til ungdom. Emilie er nå klubbleder både for Røsvik og Straumen.

Uforpliktende og uformelt

Aktivietetskveldene på biblioteket er et nytt tilbud.

–  Her kan de unge droppe innom etter trening eller annet de er med på. Siden det kom så mange den første gangen, justerer vi opplegget slik at det ikke blir så trangt om plassen: Kl. 18.00-19.30 for 5. og 6. klasse, og kl. 19.30-21.00 for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Her kan man spille sjakk eller andre spill, av og til skal vi ha filmkveld, og ellers vil vi gjerne høre hva ungdommene selv ønsker av aktivitet, sier biblioteksjef Elin Rønningen.

Hun er opptatt av at barn og unge skal føle tilhørighet til biblioteket, og håper at det nye tilbudet skal bidra positivt til dette.

Første gang på biblioteket er onsdag 25. januar

Første ungdomskveld på biblioteket er onsdag 25. januar, deretter blir det annenhver onsdag videre. Biblioteket har vanlig åpent til kl. 19.00 som før, så mellom 18.00 og 19.00 er folk i alle aldre velkommen innom, men fra 19.00 til 21.00 er det de unges kveld.

Annenhver onsdag, dvs. de andre onsdagene, er det junior – og ungdomsklubb på Bakeriet som før, første gang 18. januar.

Røsvik: Samme kveld for juniorer og ungdom

I Røsvik blir opplegget også endret i forhold til tidligere: Nå blir juniorklubb og ungdomsklubb samme kveld. Og Emilie Aspaas er nå klubbleder både for Straumen og Røsvik.

Når det gjelder Kjeller`n ungdomsklubb i nordre del av kommunen, har den flyttet til Mørsvik skole, der første klubbkveld er 16. januar.

Her er oversikt over datoer og opplegg:

Røsvik ungdomsklubb, Røsvik skole:

 • Klubbkveld annenhver onsdag: 25.01, 08.02, 22.02 osv.
 •  Juniorklubb for 4.- 7. klasse kl. 18.00-20.00
 •  ungdomsklubb 8. klasse – 18 år kl. 20.00-22.00.

Altså samme kveld for juniorer og ungdom, samme opplegg som på Straumen.


Straumen Ungdomsklubb: I aktivitetshuset Bakeriet Straumen sentrum:

 • Klubbkveld annenhver onsdag: 18.01, 01.02, 15.02, 01.03 osv. 
 • Kl. 18.00-20.00: Juniorklubb for 4.- 6. klasse.
 • Kl. 20.00-22.00: Ungdomsklubb for 7. klasse – 18 år.
 • Inngang kr. 20 inkl. kveldsmat. 


Nytt tilbud: Ungdomskveld på biblioteket, Straumen

 • Annenhver onsdag kl.18.00-19.30 for 5. og 6. klasse, k. 19.30-21.00 for ungdom fra 7. klasse og oppover: 25.01, 08.02, 22.02 osv.
 • Film, spill og div. aktiviteter.

Kjeller`n ungdomsklubb, NB!  Mørsvik skole:

 • Mandagene 16.01 og 06.02,
 •  fredagene 27.01 og 24.02,
 • hver gang kl. 18.00-21.00.

Datoer videre kommer senere.