Beredskap i tilfelle atomulykker, gjelder særlig barn og unge

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredt via luften, og tas opp i skjoldbrukskjertelen når man puster inn forusenset luft og/eller inntar forusenset mat og drikke.

Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod fra atomulykker.  

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene, fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbrukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbrukskjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbrukskjertelen.

Jodtablettene beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Les mer om dette:

Informasjonsark om jodtabletter

Spørsmål og svar om jodtabletter

Skal bare tas etter råd fra myndighetene

–Vi understreker at tablettene bare skal tas etter råd fra myndighetene. Hvis det skjer en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Dette sier Ingar Strand, som tiltrådte som kommuneoverlege i Sørfold 1. juni.

Alle kommuner har fått informasjon fra helsedirektoratet om denne saken, og Strand har videreformidlet dette til skoler og barnehager.

Vi kommer tilbake med nærmere presentasjon av den nye kommuneoverlegen om en ukes tid.