Beredskap i tilfelle atomulykker, gjelder særlig barn og unge

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker.

Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbrukskjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbrukskjertelen.

Jodtablettene beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Les mer om dette:

Informasjonsark om jodtabletter

Spørsmål og svar om jodtabletter

Skal bare tas etter råd fra myndighetene 

–Vi understreker at tablettene bare skal tas etter råd fra myndighetene. Hvis det skjer en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Dette sier kommunoverlegen.

Sørfold kommune har et lager av jodtabletter som etter beskjed fra nasjonale helsemyndigheter kan deles ut til barnehagebarn og skoleelever.