Dette er den kvinnesterke økonomiavdelingen: F.v.. Merete Pedersen, Trine Vedal, Turid J. Willumstad og økonimisjef Kjellaug Bendiksen. Sittende foran: Anniken Pedersen. Bente Storåker var ikke til stede da bildet ble tatt.

Skatt, lønn, regnskap og budsjett

Økonomiavdelingen har også en sentral rolle i forbindelse med økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap, samt rapportering av regnskapstall til statistisk bruk.

De sørger for at kommunens ansatte får lønnn på konto  hver måned, at regninger til kommunen blir betalt ut og at skatteinntekter kommer inn.