Gjennom stønaden og  bistand fra NAV skal det tas sikte på at søkeren skal bli selvhjulpen. Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse, og vedtak blir fattet på bakgrunn av en konkret vurdering av den enkeltes inntekter og utgifter. Det ligger også i vurderingen at enhver har ansvar for å søke å øke sine inntekter eller redusere sine utgifter. Kommunens veiledende satser til økonomisk sosialhjelp danner grunnlaget ved beregning av stønad.

Du som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon og som ønsker å søke økonomisk sosialhjelp, bør kontakte NAV så tidlig som mulig for å søke råd og veiledning i forhold til å kunne løse vanskelighetene før det blir en alvorlig krise.

Søknadsskjema: Se menypunktet Skjema i venstremenyen.

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl 09.00 - 14.30 Torsdag: kl 10.00 - 14.30