Bildet: Gunnbjørg Olufsen er opptatt av pasientsikkerhet.

I trygge hender

–Dette handller både om å forebygge og behandle.  Vi skal øke kompetansen på legekontoret, på institusjonene og i hjemmetjenesten.  Målet er å oppdage sykdom og forverring i tilstanden så tidlig som mulig, forklarer Gunnbjørg Olufsen, som er leder for helse og velferd i Sørfold kommune.

De ansatte skal kurses i hvordan man kan observere pasienten ved å bruke verktøy som er spesielt utvklet til dette. Og ikke minst hvordan man kan kommunisere med pasienten på best mulig måte.

–Vi skal kjøre kurs som inneholder både teori og praksis. I prasksisdelen skal vi simulere situasjoner og hendelser.  Vi har noe som kalles ABCDE-kartlegging som brukes i akuttmedisin, der det er nødvendig med en rask og systematisk undersøkelse for å avklare tilstanden og eventuell svikt i vitale funksjoner.

Bokstavene refererer til begreper på engelsk, og hvis vi oversetter dem betyr ABCDE-kartlegging at man skal undersøke luftveier, respirasjon (pust), sirkulasjon, bevissthet samt oversikt og omgivelser.

En slik undersøkelse skal utføres i nevnte rekkefølge, sier Gunnbjørg Olufsen.

Et team fra omsorg og helse skal forestå opplæringen

Det er satt sammen et eget team i Sørfold kommune for å gjennomføre denne satsingen.

Opplæringen skjer i samarbeid med proAct, som leverer kurs for helsepersonell i tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Teamet samarbeider også med I trygge hender 24/7, som er et program for pasientsikkerhet.

Grishant

Teamet som skal forestå opplæringen består av dr. Grishant Paramsothy (bildet) som er teamleder, Maiken Klevstadlien og My Helene Eriksson Holtan fra Sørfold eldresenter, Julianne Elvebakk og Marte Katrin Jensen fra Sørfold sykehjem samt Veronica Olsen fra hjemmetjenesten.

–Vi ser fram til å innføre disse metodene og øke kompetansen til beste for pasientene, sier Gunnbjørg Olufsen.