På landsbasis er det 137 kommuner som kan titulere seg trafikksikker kommune. Og fram til 21. juni var det 20 i Nordland.

–Med Sørfold som nr. 21 er over halvparten av Nordlandskommunene med, sa Heieraas. Han er godkjenningsansvarlig for Trafikksikker kommune i Trygg Trafikk.

21. juni var det godkjenningsmøte på Rådhuset. Vertskapet var representert med ordfører, kommunedirektør og kommunalsjef, i tillegg til ledere blant annet fra skole, barnehage og helse, som spiller en sentral rolle i kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Det gjør også teknisk avdeling, som var representert med leder Vei, vann og avløp.

I tillegg var Dag Løvmo til stede. Han er nyvalgt hovedverneombud i Sørfold kommune.

Fra Trygg Trafikk Nordland møtte regionssjef Kari Vassbotn og rådgiver Marianne Bakos, mens Harald Heieraas kom fra Trygg Trafikk sentralt.

Fra Nordland fylkeskommune møtte fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og sekretariatsleder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Kristin Meland.

–Intensjonen med Trafikksikker kommune er å hjelpe kommunene til å jobbe systematisk med trafikksikkerhet, sa Heieraas.

Godkjenningsmøte 210622

F.v. Arne-Harry Nilsen (Nordsia oppvekstsenter), Kari Vassbotn (Trygg Trafikk), Liss-Mona Abrahamsen (Straumen barnehage), Stig Arne Holtedahl (kommunedirektør), Gisle Hansen (ordfører), Lisbeth Bernhardsen (kommunalsjef), Kristin Meland (Nordland fylkeskommune), Kari Anne Bøkestad Andreassen (fylkesordfører).

Videre Trond Nyquist (teknisk/næring), Berill Dåbakk (helsestasjonen), Dag Løvmo (hovedverneombud), Gunnbjørg Olufsen (helse og velferd), Rita Rønnebu (Straumen skole) og Marianne Bakos (Trygg Trafiikk).

Til stede var også Harald Heieraas fra Trygg Trafikk sentralt, samt Bente Braaten fra kulturkontoret, som tok bildet.

I Sørfold er formannskapet oppnevnt som trafikksikkerhetsutvalg. I tillegg har kommunedirektøren satt sammen en administrativ arbeidsgruppe som består av leder Vei, vann og avløp Trond Nyquist, folkehelsekoordinator Sylvi Brandsæther og rektor Røsvik skole Trude Gleinsvåg.

Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen har koordinert arbeidet med søknad om godkjenning som trafikksikker kommune, og hun vil fortsatt være kontaktperson overfor Trygg Trafikk.

Ledere som var til stede på godkjenningsmøtet redegjorde for tiltak og rutiner for trafikksikkerhet i sine respektive  virksomheter.

Helsesykepleier Berill Dåbakk fortalte at sikkerhet er et gjennnomgangstema i helsestasjonens oppfølging av barn og familier, dette gjelder blant annet sikring av barn i bil.

Økt fokus på trafikksikkerhet betyr også at befolkningen skal trekkes tettere med i planarbeidet.

Vi vil derfor legge ut et enkelt skjema her på hjemmesiden, der alle er velkommen til å komme med innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan.

kake fra trygg trafikk