Råd for universell utforming på befaring

Råd for unuversell utforming var på befaring i Lakshola 2. oktober. F.v. rådets leder Tor Ankjell,  Gisle Hansen og Eirik Stendal. Sistnevnte var med på befaringen fra administrasjonen i Sørffold kommune.

Adkomsten bør gruses

–  Dørterskelen bør senkes, og adkomsten til toalett og bord/benker bør gruses, slik at det er mulig å komme dit med rullestol.

Dette var konklusjonen etter befaringen, og rådet har sendt brev til Midtre Nordland nasjonalparkstyre om denne saken.

Nå har det kommet svar på brevet, der nasjonalparkforvalter Hanne Etnestad blant annet skriver følgende:

Det trengs større parkeringsplass

–  Nasjonalparkstyret ser behovet for en utbedring av stopp-plassen i Lakshola. Vi vil også peke på behovet for en større parkeringsplass i turistsesongen, noe kommunen også selv har hatt innspill på.

Parkeringsplass i Lakshola

I høysesongen er parkeringsplassen ved Ragos øvre innsfallsport for liten.

Kommunen er reguleringsmyndighet i området, ansvarlig for stopp-plassen og eier av toalettet. Stopp-plassen ligger også delvis på privat grunn, kommunen bør derfor være ansvarlig for planlegging og utføring av arbeidet som gjøres her.

Ønsker samarbeid med kommunen

Til slutt i brevet skriver Hanne Etnestad at sekretariatet for nasjonalparkstyret ønsker et samarbeid med kommunen om behovet for anlegg ved innfallsportene til nasjonalparken, og at nasjonalparkstyret kan ha mulighet til å bidra med tiltaksmidler i prosjektet.

Miljødirektoratet tildeler tiltaksmidler for nasjonalparker etter søknad fra nasjonalparkstyrene i den såkalte bestillingsdialogen. Disse midlene kan blant annet brukes til bedre tilrettelegging ved innfallsportene.