Paulina Zvezdova er trainee i Sørfold kommune og har kommuneplanens samfunnsdel som sin viktigste arbeidsoppgave.

Hun er opptatt av at alle aldersgrupper skal slippe til med sine innspill, og skal blant annet møte barn og unge på skolene for å høre deres tanker om fremtiden. Det blir også et eget møte med næringslivet i juni.

–Vi har gjennomført en digital spørreundersøkelse, og det har vært folkemøter i Røsvik, på Straumen og på Nordsia.

Men det har kommet relativt få innspill fra folk i alderen 18-40 år. Derfor går vi nå ut med en ny digital spørreundersøkelse, og håper så mange som mulig vil delta, sier Paulina, som presiserer at de som er eldre enn 40 år også er velkommen til å svare på spørsmålene som ligger i linken under her.

Spørreundersøkelsen vil ligge ute til 1. juli.

Spørreunderøkelse om fremtidens Sørfold