Sørfold Ungdomsråd 2016 - 2017

Dette er Sørfold Ungdomsråd 2016/2017. Bak f.v.: Ylva Koskinen, Mikael Jensen (begge Straumen skole), Tormod Mørsvik (Nordsia oppvekstsenter) og Joakim Hansen (Straumen skole).

Foran f.v. Audun Ruud Sevaldsen (Nordsia oppvektsenter), Camilla-Emilie Hansen (leder av rådet, videregående skole), Sander Bjørknes (nestleder) og Odin Wold Gleinsvåg (begge Røsvik skole).

Sier ja til felles ungdomsråd for Salten

Flere ungdommer i aktivitet i lag og foreninger var en av sakene ungdomsrådet tok opp da de møttes 7. desember.

Felles ungdomsråd for Salten var også tema.

16. november var det et møte på Fauske, der ungdomsrådslederne fra Fauske, Bodø, Saltdal og Sørfold var samlet. Sekretærene var også med.

Hensikten med møtet var å sjekke interessen for et felles ungdomsråd for Salten.

Konklusjonen var positiv, men saken må tas opp i hvert ungdomsråd i den enkelte kommune.

Sørfold Ungdomsråd sier enstemmig ja til felles ungdomsråd for Salten, og har valgt leder Camilla-Emilie Hansen som representant til en samling 14.- 15. januar, med Ylva Koskinen som vara.

Ungdommene tar opp saker de er opptatt av

Steinar Strand ved kulturkontoret er sekretær for ungdområdet. Han forteller at de eneste sakene han hadde med seg til møtet var budsjett for ungdomsrådet 2017, og budsjett for Sørfold kommune 2017.

–  De andre sakene satte de selv på sakslisten, og det er slik vi ønsker at ungdomsrådet skal fungere, sier han.

Ungdomsrådet har satt opp følgende møteplan for våren 2017:

23. januar, 13. mars, 24. april og 29. mai.

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 7. desember.   

Høringsuttalelse til kommunens budsjett 2017

Se også:

Aktivitetsdag for barn i Sørfoldhallen 21. januar