Sandvolleyballbane

Sandvolleyballbane. Ilustrasjonsfoto: Kulturdepartementets veileder om sandbaneanlegg.

Ønskes plassert i skolens nærområde

Il Siso tenker sandanlegget plassert i nærområdet til Straumen skole, fortrinnvis i enden av fotballbanen.

–  Da trenger man en mindre investering i grunnarbeid for å kunne realisere dette, skriver Ronny Myhre, som er leder i idrettslaget Siso.

Laget har en aktiv volleyballgruppe.

Det er stipulert en totalkostnad på 300.000 kroner for et slikt anlegg, hvorav klubben budsjetterer med 30.000 kroner i egenandel og 40.000 kroner i verdi av dugnad.

Sandbaneanlegg er stønadsberettiget til spillemidler (nærmiljøanlegg).

Lys i 5-kilometersløyfe i Seljeåsen

Det andre innspillet fra IL Siso til planprosessen er lys i 5 kilometer-sløyfa i Selejåsen.

Dette er kostnadsberegnet til 400.000 kroner, og også til dette prosjektet vil laget kunne søke om statlige spillemidler.

Idrettsrådet skal uttale seg

Idrettsleder Steinar Strand har sendt brev til lag og foreninger, kommunale virksomheter, ungdomsråd, seniorråd og idrettsråd.

Der inviteres alle til å foreslå hvilke anlegg for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser som skal prioriteres i neste 4-års periode.

Når  innspillene har kommet inn, legges planen fram for idrettsråd og politisk behandling, og det er kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Fra før er følgende tiltak registrert i planen:

1 Fortsatt søke om statlige midler til klubbhus, Buvika, Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening. (Ferdigstilt, men avslag i 2016)

2.Fortsatt søke om statlige midler til turkart, Sørfold kommune (Ferdig i år / avslag i 2016)

3.Renovering balløkke Myre stadion, Straumen , (planlagt å bruke kr. 700 000 i 2017)

4.Opprusting av garderobebygg, Lakselva (planlagt å bruke kr. 350 000 i 2019)

5.Tursti Nes- Ånsvika (planlagt å bruke 360 000 i 2019)

6.Tur-/ rundløype (lysløype), Straumen sør.

7.Skytebane Røsvik