Dette er en øvelse

 I forbindelse med fare for radioaktivt utslipp, anmodes alle innbyggere om å holde seg innendørs inntil ny beskjed blir gitt av Sørfold kommune. Det anmodes også om å holde vinduer og dører lukket. Dette for å være i forkant av eventuelle utslipp. Sørfold kommune har satt kriseledelse, og følger situasjonen kontinuerlig.

 Alle oppfordres til å holde seg innendørs og til å samle vann i tilfelle det kommer nedfall over vannkilder.

Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap

Siste:

Atomnedfall – videreføring av tiltak

Faren for nedfall er nå sterkt redusert. Det har kommet anbefaling fra sentrale myndigheter om at tiltak skal fortsette. 

Lekeområder tildekkes

  • Barn/elever skal ikke være ute i lekeområder før den 24.1
  • Lekeområder skal fortsatt være tildekket
  • Snø og sand fra lekeområder fjernes bort
  • Kostholdsråd ift vann opprettholdes som tidligere.
  • Utdeling av jod-tabletter stoppes.

Telekommunikasjon – satelittelefoner aktiveres

Telenor varsler at mobilnettet ikke er i orden. Enhetsledere er kontaktet og de starter satelittelefoner og har dem tilgjengelig. 

Samtidig ber kommunen om at befolkningen begrenser unødvendig mobilbruk for ikke å overbelaste nettet unødvendig.

Telefonnummer satellitt-telefoner:

  • Servicekontor: 00 8816 2144 3892
  • Straumen legekontor: 00 8816 2144 3893
  • Sørfold eldresenter: 00 8816 2144 3894
  • Sørfold  sykehjem: 00 8816 2144 3895
  • Elvheim bokollektiv: 00 8816 2144 3896

NB! Du kan også bruke den grå chat-knappen  på hjemmesidens forside for å komme i kontakt med servicekontoret på Rådhuset uten å bruke telefon.

Værforholdene gjør at atomnedfallet når oss først kl 1600.

 Kommunen har iverksatt tiltak for å informere innbyggerne.

For mer informasjon

Pårørendesenter telefon 75685200 eller 75685201.

Telefon Pressekontakt 91759374