Barnehagen øver på å gå i tog

Hurra for 17. mai!

Straumen Barnehage er alltid med i barnetoget på Straumen, og da er det viktig å øve på forhånd.

Skramletog

Styrer Brith Danielsen forteller at barnehagen har hatt togøving 12. mai, sammen med barnetrinnet ved Straumen skole.

Hurra for 17. mai

Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange.