Byggetomt til ny Coop-butikk

Gjennom dette området vil veien bli lagt en kort periode, fordi det skal graves.

Gjelder både harde og myke trafikanter

Både kjørende og gående må passere via innkjøring til Coop og over byggeplassen, men med atskilte sluser.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune understreker at dette gjelder en kortvarig periode, fra  27. april og om lag en uke.

Bakgrunnen for saken er Elkems vannledning, som kommer i konflikt med Coops nybygg og må flyttes.

Ber alle vise aktsomhet og tålmodighet

Etter at denne delen av nedgravningen er ferdig, vil også deler av parkeringsarealet til Coop bli berørt.

–  Vi går inn i noen uker med litt annerledes forhold i sentrumsområdet.

Men dette er midlertidig, og belønningen vil komme i form av en ny, romslig og moderne butikk når alt er ferdig, sier Nyquist, som ber alle vise tålmodighet og aktsomhet, spesielt overfor de små og myke trafikantene, som  en ukes tid vil få  skoleveien sin gjennom  byggeplassen.

Sørfold kommune har inngått  spleiselag med Coop om dekning av utgifter til omlegging av den aktuelle vannledningen.