Sørfold kommune har ledige omsorgsleiligheter

I Strandmyra borettslag på Straumen er det ledig en 2-roms omsorgsbolig som andelsleilighet. Boligen har fin og sentral beliggenhet, og husleien er kr. 5.450 pr. måned. 15 812,-kr innskudd.

Leiligheten er 43.6m² og består av stue, kjøkken, ett soverom, bad/vaskerom og bod.

På Mørstun i Mørsvik er det en ledig 2-roms tilrettelagt leilighet. Leiligheten er 47.8 m². Det er fellesstue/oppholdsrom i bygget som disponeres av alle beboerne. Det er ikke innskudd og husleien pr måned er kr 5303,-. Strøm kommer i tillegg.

Momenter som vektlegges ved tildeling:

  • Behov for pleie- og omsorgstjenester
  • Nåværende bolig, sykdom og funksjon
  • Behov for tilrettelagt bolig
  • Nærmere opplysninger fås hos Sørfold kommune v/tildelingskontoret, tlf. 916 20 930.

Søknadsfrist: 28.03.2022.

Søknad sendes: Sørfold kommune v/tildelingskontoret, Strandveien 2, 8226 Straumen.