Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsovertakelse av et barn

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En omsorgsovertakelse skjer kun i alvorlige tilfeller og kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. 

Når barnevernet vurderer barnets situasjon som så alvorlig at den bør bort fra hjemmet, må saken besluttes i et nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjør den endelige beslutningen etter at foreldrene og barnevernet er blitt hørt.

Hvis du opplever å bli fratatt barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både fra barnevernet i din kommune og fra familievernkontoret.

I utgangspunktet er en omsorgsovertakelse midlertidig og barnevernet vil jobbe sammen med foreldrene for at barnet skal få flytte hjem igjen. Du har også rett til samvær med barnet.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Telefon:55553333
Postadresse:Rådhuset, 8226 Sørfold
Besøksadresse:NAV Sørfold, Rådhuset

Kontaktpersoner

Navn:Gunnbjørg Olufsen
Tittel:Leder helse og velferd
Telefon:75 68 50 00
Epost:gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2020-09-03 11:17