Løkta Barnehage på tur

Løkta Barnehage er mye på tur, og har kort vei til turstien som går fra Røsvik kystfort til Tortenvika og videre til Ånsvik.

Har bedt om innspill til planen

Bakgrunn for saken er at kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal behandles i kommunestyret i november, og i forkant av dette har kulturkontoret bedt om innspill.

Utbedring av den aktuelle turstien med en kostnadsramme på 360.000 kroner  var opprinnelig med i planen på såkalt uproritert liste, men ble tatt ut da driftsutvalget og kommunestyret behandlet saken i november i fjor.

Under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2014  kom det likevel positive signaler om dette tiltaket

Da la Sørfold Høyre fram følgende merknad, som ble enstemmig vedtatt:

Aktørene i Røsvik oppfordres til å jobbe frem prosjektet for å få det inn i plan for fysisk aktivitet.

Turmuligheter i nærmiljøet viktig for folkehelsen

–  Satsing på forebyggende helsearbeid omfatter blant annet områdene fysisk aktivitet og psykisk helse. Prioriterte arenaer for folkehelsearbeidet er barnehage og skole, arbeidsplass og bo- og nærmiljø, skriver Røsvik og omegn nærmiljø i et brev til kommunen.

–  Røsvik kystfort er et naturlig utgangspunkt for tur videre, langs stien mot Tortenvik og Ånsvik, og som et spennende turmål andre veien, heter det blant annet i brevet.

Ikke egnet for rullestolbrukere og barnevogner

–  Aktiviteten forbi IL Knubbens turpostkasse i Tortenvik er god, men for småbarnsfamilier, en del eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser (for eksempel rullestolbrukere) kan stien bli, ikke bare en utfordring, men en umulighet grunnet variabelt og noen steder til dels svært utfordrende underlag.

Tursti Røsvik - Tortenvika

Noen steder er stien smal og ujevn

Tilretteleggng for alle

–  Kommuner og fylkeskommuner har etter folkehelseloven et ansvar for befolkningens helse, herunder ansvar for å legge forholdene til rette for befolkningens behov for fysisk aktivitet. Det betyr for eksempel å gjøre det lettere å være fysisk aktiv i både hverdag og fritid.

Å prioritere turstien og gi denne et løft, vil gjøre det lettere for grupper av mennesker som ikke kan benytte seg av stien slik den er i dag, skriver Røsvik og omegn nærmiljøutvalg  til slutt i sitt brev til Sørfold kommune, som er undertegnet av hele styret.

Dette består av Øystein Vedal, Margrete Stensland, Svein-Gunar Fjelde, Hilde Lundestad og Magnar Bjørknes.