Bildet: Uteskole på Helland. Foto: Straumen skole.

Regjeringen har innført et trafikklys-system for smitteberedskap i skoler og barnehager, og legger til rette for å lette på tiltakene.

Dette vil ikke ha konsekvenser for åpningstid i Sørfold kommunes barnehager og SFO, disse videreføres som nå fram til skole- og barnehagestart i august:

Straumen barnehage:

  • Åpningstid er kl. 0700-15.30.

Nordsia oppvekstsenter, barnehage

  • Åpningstid er kl. 07.45-15.15.

Løkta barnehage, Røsvik:

  • Åpningstid er kl.  07.45-15.15.

Skolefritidsordning (SFO):

  • Straumen: Kl. 07.30 – 15.00.
  • Røsvik: Åpningstid kl. 08.00 – 15.30.

Foreldre i samfunnskritiske funksjoner får fortsatt tilbud slik som før, og har dialog med SFO om behov for utvidet åpningstid.

Annen nyttig informasjon:

Støttekontakttjenesten i Sørfold kommune åpnes opp for normal drift fra uke 23 (2. juni), så lenge bruker og støttekontakt er symptomfrie og friske.

  • Kontaktperson: Kenneth Grytvik, som er saksbehandler for støttekontakt og avlastningshjem.

Han kan treffes på telefon 913 68353 og e-post kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no

Husk smittevernreglene !

Sørfoldhallen med basseng er fortsatt stengt frram til skolestart.

Det samme gjelder for utleie av kommunale bygg: Rådhuset, skolene, aktivitetshuset Bakeriet og Røsvik samfunnshus, dette av hensyn til renhold.

Biblioteket utvider sin åpningstid gradvis, og har åpent mandag og torsdag kl. 10.00-15.00.

Rådhuset/servicekontoret åpner for publikum tirsdag 2. juni. Kun én om gangen kan  oppholde seg i ekspedisjonen ved skranken, andre bes vente ute i vestibylen. Åpningstid er
kl. 0900 – 15.00.

Straumvassveien 2 (omsorgstjenesten i kraftlagsbygget) åpner også for henvendelser fra 2. juni.