Status vaksinering pr. 22. juli 2021:

  • 580 personer i Sørfold fått sin 2. dose og anses som fullvaksinerte.

I uke 29 er det satt 108 doser, fordelt på 27 andredoser og 81 førstedoser.

Det er vaksinert i gruppe 8, 9 og 10, men innkalling av personer i gruppe 11 har så smått begynt.

I uke 30 (28. juli) er det varslet at Sørfold mottar 252 doser.

Drop-in for ungdom 18-24 år

Det er satt opp timer tilsvarende 126 doser. Resten planlegges brukt til drop-in  vaksinering (altså uten time) av unge mennesker født mellom 1997 og 2003. Disse bes møte i Rådhussalen onsdag 28. juli mellom kl. 10.00 og 11.00

  • Gruppe 7 er personer i alderen 18-44 år med underliggende sykdom
  • Gruppe 8 er 55-64år
  • Gruppe 9 er 45-54 år 
  • Gruppe 10 er alder 18-24 år og 40-44 år
  • Gruppe 11 er 25-39 år

Hver onsdag er det vaksinering i Rådhussalen.  Programmet er tett, så det er viktig at alle møter til oppsatt tid.

Koronasertifikatet oppdateres hver gang du logger inn

Personer som har fått første vaksinedose for minimum 3 uker siden eller begge doser har grønt koronasertifikat.

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som utløper om 90 dager. Men denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. Noen kan for eksempel prøve å krysse landegrenser med det to år etter det ble skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Logg inn her for å se ditt koronasertifikat

Se også:

Alle som ønsker vaksine må melde fra på e-post eller sms

Ansatte i skole og barnehage priroriteres i vaksinekøen

Vaksinasjonsprogrammet