Dette innebærer at enheten har ansvaret for saksbehandling og utfører målingsarbeid ved deling og bortfesting av tomter. Og dette kan gjelde tomt til eksisterende bygg eller til nytt bygg.

Hvis tomten fradeles landbrukseiendom i et område som er regulert til landbruk, natur og friluftsområde (LNF), vil søknaden om fradeling bli oversendt til landbruksmyndighetene for behandling etter jord-eller skoglov.

Delingstillatelse gis med hjemmel i Plan- og bygningsloven.

Oppmåling må gjennomføres i henhold til delingslovens bestemmelser med avmerking av grenser m.m.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Teknisk/næring
  • Leder: Kurt Hjelvik
  • Telefon: 75685000
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)