Først folkebad, så ungdomskveld

NB! I forhold til tidligere er opplegget for folkebadet justert: Nå er det åpent for alle kl. 17.00-19.00.

Tidligere har kvelden vært inndelt i familiebad og mosjonssvømming, men siste del har hatt så lavt besøk at kulturkontoret nå har endret opplegget slik at folkebadet er åpent for alle kl. 17.00-19.00.

På denne måten kan de samme ansatte som er badevakter jobbe resten av kvelden med ungdom:

Kl. 19.00-21.00 er det ungdomskveld i Sørofldhallen med kveldsmat, bordtennis, airhockey etc.

Etter hvert som idrettslagene kommer i gang med sin trening i hallen etter sesongstart, håper en også å kunne tilby samme opplegg med åpen hall som før sommeren, som en del av det åpne tilbudet til ungdom.