Lysregulering mens arbeidet pågår

Salten Entreprenør & Eiendom er tildelt oppdraget med utvidelse og standardheving av fortau langs søster Brits vei, fra det gamle kraftlagsbygget og opp til krysset ved Myre aktivitetspark. Arbeidet starter torsdag 22. juni.

Arbeidet vil pågå daglig fra kl. 07.00 til 15.00, men når kantsteinmontering starter, vil arbeidet fortsette ut over ettermiddagen.

Det vil bli lysregulering på strekningen. Vi anmoder gående og syklende om å bruke Hermanstolveien/Strømveien i perioden.

Arbeidet vil pågå til 8. august, men med en liten stans i uke 29 og 30.

Sørfold kommune har mottatt trafikksikkerhetsmidler til prosjektet.