Zoy Lillegård og Leif Strømdal

Leif Strømdal er leder i Mental Helse Nordland og studieleder i Sørfolds lokallag, der Zoy Lillegård er leder. Her er de med på innvielsen av skotthyllbanen på Straumen. Begge foto: Saltenposten.

Foredrag som samlet mange

I media har Monika Helen Sørensen stått i første rekke for retten til et behandlingstilbud for de som er syke etter å ha opplevd vold, overgrep eller grov omsorgssvikt over lang tid.

Hun er en av mange som mistet behandlingstilbudet da Helse Nord la ned traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.

–Vaffelhjørnet var helt fullt da hun holdt sitt sterke foredrag, sier Zoy Lillegård.

Dette skjedde i oktober 2015.

Skotthyllbanen klar til bruk

I september ble skotthyllbanen i Lakseparken på Straumen offisielt åpnet. Dette er et prosjekt som Mental Helse Sørfold har tatt initiativet til, og som er et av resultatene fra 2015 som de vil trekke fram.

Åpning av skotthyllbanen på Straumen

Skotthyllbanen har fin beliggenhet i Lakseparken på Straumen.

–  Når det blir vår og sommer, håper vi banen blir mye brukt, sier Zoy Lillegård.

Årsmøte 17. februar

Hun vil også trekke fram at laget har gjennomført kurs i brukermedvirkning med rundt 25 deltakere.

Onsdag 17. februar kl. 18.30 på Vaffelhjørnet avholdes årsmøte i Mental Helse Sørfold.

Der skal de blant annet fastsette handlingsplan for neste årsmøteperiode, og foreta en del valg. De skal også behandle årsberetning og regnskap.

Innkalling til årsmøtet (pdf)

I disse dager er det en rekke lag og foreninger som avholder årsmøte. Vi kunngjør gjerne dette her på hjemmesiden, og hvis lagene også sender oss litt tekst og et bilde eller to, kan vi lage en nyhetsartikkel, slik som denne du nå leser.