Suppestasjon ved Sørfjordvatnet

–Turen er tilrettelagt for bevegelseshemmede, forteller Gisle Hansen (bildet).

–Fra Kobbelv vertshus går vi veien opp til Sørfjordvatnet. Der serverer vi suppe, og dette vil foregå i trygge former der smttevernreglene er ivaretatt.

Etterpå går vi runden over hengebrua (bildet under) og Sørfjorddalen tilbake til Kobbelv vertshus. Underveis blir det litt historiefortelling ved den gamle stua i dalen, og hele turen er ca. 3 kilometer. 

Bru i Sørfjorddalen

Men det er selvsagt mulig å gå veien tilbake uten å bli med på runden, sier ordfører Hansen, som ber folk kontakte ham hvis de har behov for skyss opp til Sørfjordvatnet.

Gisle Hansen kan treffes på telefon 975 61 682. 

Turen er et av 55 forførende turmål i Salten:

Sørfjorddalen: Villmarksopplevelse like ved E6

I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken starter det hele med konsert kl. 11.30.

Se egen artikkel om konserten:

Schlagerminner

De to arrangementene er samkjørt, slik at alle som ønsker det kan delta på begge.

Ordførerens tur:

Salten friluftsråd startet i samarbeid med ordførerne i Salten opp med ordførerens tur i friluftslivets år 2005. Senere er det gjennomført ordførerens tur året etter kommunevalget i de påfølgende periodene.  

Ordfører i hver kommune i Salten inviterer egne innbyggere på tur et sted i egen kommune. 

Salten var først ute nasjonalt med dette konseptet, nå gjennomføres det i de fleste regioner som har friluftsråd. 

Variasjonen i turmål, arrangement og antall deltakere har vært stor, fra konserter og byhistoriske vandringer til sykkel- og skiturer, vinteruteovernatting, sauesanking, grottetur, rusleturer og toppturer i sludd og solskinn.

Deltakelsen har vært fra kun ordfører, journalist og friluftsrådet til flere hundre deltakere. Felles for turene har vært mange smil, fornøyde deltakere og et fint knippe turartikler.

I 2020 gjennomfører ordførerne en tur i sin kommune som er et av friluftsmålene i

55 forførende friluftsmål i Salten.