Øvelse i evakuering fra kum

Som vi ser på bildene, ble det brukt løfteinnretning med vinsj for å heise opp personell fra kummen .

De som deltok i øvelsen er ansatt i driftsavdelingen ved teknisk/næring i Sørfold kommune. F.v. på høyre bilde: Odd Kåre Bernhardsen, Rune Edvardsen, Roar Åsbakk (som blir heist opp) og Jan Ove Kristiansen.  

Med på øvelsen men ikke på bildene: Gunnar Elvebakk, Sverre Hansen og lærling Alexander Olsen.

Beredskap for evakuering er viktig

Nede i kummene kan det være gasser, som kan medføre tap av bevissthet.

Da er det viktig å ha en beredskap for rask evakuering, og dette øvde driftsavdelingen på  14. april.

–  Slike øvelser skal utføres jevnlig, sier Trond Nyquist, som selv var til stede under øvelsen.

Han er avdelingsingeniør for vei, vann og avløp ved enhet teknisk/næring i Sørfold kommune.

Fokus på sikkerhet og service

I evakueringsarbeidet brukes en såkalt 3-pod (løfteinnretning med vinsj), samt gassmåler og vifte.

–  Sikkerhet må man aldri miste fokus på, sier Nyquist.

Både han og de ansatte i driftsavdelingen er godt fornøyd med gjennomføringen av øvelsen.