Transporttjenesten for funksjonshemmede
Tjenesten gjelder for personer som har envarig funksjonshemming av slik art at de ikke uten vesentlig vanskeligheter kan bruke ordinære kollektive transportmidler. Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil.

Nordland Fylkeskommune v/samferdselsavdelingen annonserer tjenesten i lokalavisene, og søknad sendes til NAV. Legeerklæring må innhentes. Har du spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt med NAV, tlf. 815 81 018. Saksbehandler forbereder sak til kommunens transportnemnd, som behandler søknaden på bakgrunn av reglene gitt i forskrift.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles fører eller passasjer av personbil som har behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet, fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over en viss lengde.

Det er strenge kriterier for tildeling av parkeringskort, og legeerklæring danner grunnlaget for behandling av søknaden etter egen forskrift. Skjema for å søke om parkeringstillatelse kan fås hos NAV. Har du spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt, se telefonnummer lenger ned.

Saksbehandler forbereder sak til kommunens transportnemnd, som behandler søknaden på bakgrunn av reglene gitt i forskrift.

Søknadsskjema: Se menypunktet Skjema i venstremenyen.

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl 09.00 - 14.30 Torsdag: kl 10.00 - 14.30