Alle som var til stede på temadagen måtte legge tre nye idéer i skattekisten.

Ordfører Gisle Hansen sier at tilhørighet og identitet handler mye om god og trygg oppvekst. –I tillegg kan vi snakke om en X-faktor som gjør at man får den gode fellesskapsfølelsen, sier han.

Resultater fra Ungdata 2019 ble presentert

Hvordan styrke trivselen og hjemstedsstoltheten hos våre unge, slik at de blir boende i kommunen eller kommer tilbake etter endt utdanning?  

Dette var utgangspunktet for temadagen som samlet rundt 50 engasjerte personer i Rådhussalen 20. november, med kommunens ressursgruppe for folkehelse som arrangør.

Fra Nordland fylkeskommune stilte Ronny Olsen og Bjørn Are Melvik, som begge er rådgivere innen folkehelse.

Sørfold kommune deltok med både ordfører og rådmann, folkehelsekoordinator, rektorer og andre enhetsledere, helsesykepleiere og fagpersoner.

Videre var hele ungdomsrådet med, noen politikere, representanter for frivillig sektor og Sørfold menighet.

Forsker Bente Evensen fra KorusNord presenterte resultater fra Ungdata 2019.  Dette er en undersøkelse som gjennomføres hvert 3. år, der ungdom svarer på en rekke spørsmål om trivsel, selvopplevd helse, interesser, skole, fritid og lokalmiljø.

Nesten alle har en fortrolig venn

Undersøkelsen viser at 93% av Sørfoldungdommene har en fortrolig venn og at 80% er fornøyd med foreldrene sine. 97% blir aldri eller nesten aldri mobbet.

Dette er positive tilbakemeldinger. Fullt så positivt er det ikke at 51 % ikke er fornøyd med lokalmlijøet sitt.

–  Man kan tolke dette som negativt, og uten tvil er det mye som kan forbedres. Men vi setter pris på at de unge har svart ærlig på spørsmålene.

Som det står på en av lappene i skattekista: Ungdom sier det som det er, uten å pakke det inn, sier ordfører Gisle Hansen.

X-faktor

Ordføreren har gjort seg noen tanker om hva som skal til for å knytte de unge nærmere til hjemstedet. 

–  En positiv oppvekst som gir gode minner og relasjoner er nok det viktigste.  I tlilegg kan vi snakke om en X-faktor som kan være avgjørende for mange. Hva denne inneholder, kan variere fra person til person. Dette handler om identitetsbygging, sier Gisle Hansen.

Temadagen inneholdt innledninger og foredrag om muligheter og utfordringer innenfor flere områder.

Både Røsvik skole, Nordsia oppvekstsenter og Løkta barnehage har status som helsefremmende, og Røsvik skole har laget en film som viser hvordan de tar skolens fantastiske nærområde i bruk til fysisk aktivitet og lek.

Her kan du se denne filmen:

Helsefremmende Røsvik skole

De som var til stede på temadagen Ung i Sørfold måtte legge tre nye idéer i en skattekiste som var satt fram. Idéene handler om hva som kan gjøres for å styrke trivsel og hjemstedsstolthet hos våre unge.

Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther opplyser at forslagene vil bli gjennomgått av tre grupper: Ungdomsrådet, samarbeidsteam for barn og unge samt ressursgruppa for folkehelse.

–  Temadagen var første runde. Framover vil vi ha fokus på videre oppfølging og runde 2, sier Sylvi Katrin Brandsæther.